مرور رده

خاورمیانه

خروج نیمیتز از خلیج فارس نشانه ای برای تغییر سیاست آمریکا در مقابل ایران

یک روزنامه آمریکایی ضمن یاداوری عزیمت ناو هواپیمابر نیمیتز از خلیج فارس، این اقدام را تغییر در استراتژی واشنگتن مقابل ایران همزمان با فرارسیدن سالروز ترور سردار قاسم سلیمانی عنوان کرد.
ادامه مطلب ...

الزام مشارکت کشورهای حاشیه خلیج فارس در تامین امنیت منطقه از دیدگاه زاخاراوا

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد: پیشنهاد روسیه در خصوص دکترین امنیت جمعی در خلیج فارس برای واکنش موثر به خطرهای موجود با مشارکت همه کشورهای ساحلی خلیج فارس از جمله ایران است.
ادامه مطلب ...

افتتاح خط آهن خواف – هرات و تاثیر سیاسی و منطقه ای آن بر ایران و افغانستان

یک کارشناس مسایل افغانستان اعلام کرد: این خط آهن یک پل پایدار برای دوستی و تعامل بین دو کشور و خنثی کننده اهداف شیطانی دشمنان ما به ویژه آمریکا و غرب است که سعی داشتند افغانستان را از…
ادامه مطلب ...