کرونا و مشکلاتی که برای آموزش عملی رزیدنت های جراحی پیش آمد

بررسی‌های یک مطالعه در کشور نشان می‌دهد که همه‌گیری کرونا آموزش عملی رزیدنت های جراحی را با مشکل مواجه کرده است. دکتر امیررضا عابدی در گفت وگویی، با اشاره به مطالعه اخیر در مورد تأثیر همه گیری کرونا در آموزش عملی رزیدنت های جراحی، گفت: در این مطالعه، تأثیر همه گیری کرونا بر جراحی های ارتوپدی، اورولوژی، جراحی مغز و اعصاب و زنان بررسی شد. در طی این مطالعه، پرسشنامه هایی برای رزیدنت های این رشته ها در سراسر کشور ارسال شد و در مورد مدت زمانی که آنها صرف آموزش عملی، ملاقات بیمار در اورژانس، مطالعات شخصی، آموزش های اساتید بصورت ویرچوال و آموزش های مجازی می کنند، سؤالاتی را پرسیدیم.

وی خاطرنشان کرد: با بررسی پرسشنامه ها مشخص شد که در این مدت، آموزش های عملی رزیدنت ها تقریباً در همه رشته ها کاهش یافته است. همچنین، مطالعات شخصی رزیدنت ها افزایش یافته بود و آموزش توسط اساتید در برخی از رشته ها افزایش یافته و در برخی از رشته ها تغییر نکرده است. اما در کل، آموزش های مجازی و ویرچوال افزایش یافته بود.

استادیار بخش ارولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: این نشان می دهد که در بیماری همه گیر کرونا و همه گیری هایی که ممکن است در آینده رخ دهد، باید تدابیری اتخاذ شود که آموزش های رزیدنت ها کمتر شود تا این مسائل آموزشی بوجود نیاید.

عابدی توضیح داد: آموزش عملی رزیدنت ها در اتاق عمل انجام می شود. با این حال، در شرایطی که جراحی بیماران غیر اورژانسی در بیمارستان ها به حالت تعلیق درآمده یا به تأخیر افتاده است، آموزش عملی رزیدنت های جراحی تحت تأثیر قرار گرفته و آنها زمان بیشتری را صرف مطالعه یا بهره مندی از آموزش مجازی می کنند که این اغلب بصورت تئوری بوده است.

یافته های این مطالعه در آخرین شماره مجله “سلامت مردان” دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.