نرخ تورم ترکیه پس از مدت ها در حال نزول است + جزییات کامل

0 9

به گزارش چاپار نیوز، پس از افزایش های مدام نرخ تورم ترکیه در ماه های گذشته، نرخ تورم این کشور در ماه اخیر به نسبت ماه قبل ثابت ماند.

به نقل از دیلی صباح، تورم ترکیه در سال گذشته تا ماه سپتامبر ۱۱.۷۵ گزارش شده بود. این نرخ تورم از میزان ثبت‌شده در بازه مشابه منتهی به ماه قبل ۰.۰۲ درصد کمتر بوده است. اما همچنان یکی از بالاترین نرخ های تورم کشور ترکیه نسبت به گذشته می باشد. 

میزان نرخ تورم ترکیه در مواد غذایی و نوشیدنی با ۱۴.۹۵ درصد بالاترین میزان نرخ تورم بوده است. بعد از مواد غذایی بخش حمل و نقل با ۱۲.۹۵ درصد در رتبه دوم قرار دارد. کمترین میزان نرخ تورم مربوط به لباس و پوشاک با ۶.۹۱ درصد و رستوران و هتلداری با ۱۰.۹۲ درصد گزارش شده است.

در اکتبر سال ۲۰۱۸ بود که میزان نرخ تورم این کشور ۲۵ درصد بیشتر از بالاترین سطح ۱۵ سال اخیر خود گزارش شد.

خبر کاهش نرخ تورم در ماه سپتامبر برای مسئولین این کشور خبر خوبی به حساب می آید. به خصوص در زمانی که دولت مردان و بانک مرکزی این کشور ریسک داغی بیش از حد را برای اقتصاد به بهای کاهش سرعت نرخ تورم و نرخ بهره قبول کردند.

چشم انداز مقامات ترک رسیدن به نرخ تورم تک رقمی ۸.۵ برای سال جاری است که در این راستا بانک مرکزی هم نرخ تورم را تا پایان امسال ۸.۳۲ درصد پیش بینی کرده است.

نرخ تورم ترکیه در اندازه گیری های ماهانه در ماه سپتامبر ۰.۸۴ بوده است که ۰.۰۲ درصد از تورم ماه قبل این کشور، ارزان تر بوده است.

در سال گذشته میانگین نرخ تورم کشور ترکیه ۱۱.۸۴ درصد گزارش شده بود. بیشترین میزان نرخ تورم در ماه ژانویه به میزان ۲۰.۳۵ درصد و کمترین آن ها مربوط به ماه اکتبر با نرخ ۸.۵۵ درصد گزارش شده است.

هسته تورمی که مقدار تغییرات قیمتی مواد غذایی و انرژی را به علت نوسانات بالای این بخش ها در نظر نمی گیرد، ۰.۲۷ درصد کاهش نسبت به ماه قبل داشته است و اکنون به عدد ۱۰.۵۱ درصد رسیده است که کمترین میزان نرخ تورم کشور ترکیه در ۵ ماه اخیر بوده است.

این خبر را هم ببینید

نرخ تورم ژاپن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.