همکاری و همدلی بین سه قوه رمز موفقیت و پیشرفت کشور

به گزارش چاپار نیوز، عبدالواحد فیاضی یک نماینده سابق بیان کرد: عادی سازی روابط بین قوا می تواند اولین قدم در حل مشکلات کشور باشد.

عبدالواحد فیاضی در مورد اهمیت همکاری و همدلی بین سه قوه گفت: در شرایط فعلی کشور تحت فشار تحریم‌های شدید اقتصادی و مشکلات حاصل از بیماری کرونا است و برای اینکه ما بتوانیم کشور را از شرایط  فعلی عبور دهیم و مردم را از رنج و ناراحتی برهانیم ابتدا باید بپذیرم هر سه قوه به یک اندازه مسئول هستند و بدون همکاری آنان مشکلی حل نخواهد شد.

او اظهار نظر کرد: مشکلات امروز کشور فقط مربوط به یک قوه نیست، بلکه ما با ترکیبی از ناکارآمدی‌هایی مواجه هستیم که باعث ایجاد این معضلات شده است.

اوی توضیح داد: ناگفته نمایند که همانند هر دوقوه دیگر رئیس جمهور و تمام دستگاهی اجرایی هشت سال پیش قول دادند تا اوضاع اقتصادی مردم را سامان دهند و چهار سال پیش مجدد بر این موضوع تاکید کردند، پس مشخص است که انتظار مردم از این قوه که قوه اجرایی است بیش از دیگران است.

او گفت: درست است که مردم از مجلس دهم انتظار داشتند تا به عنوان ناظر به چگونگی اجرای شعارهای مطرح شده  ورود پیدا کنند اما مجلس یازدهم باید بداند امروز در فرصت باقی مانده از عمر دولت آنچه که مهم است با توسل به شعارهای هیجانی، فریاد و فغانِ استیضاح و یقه گیری به دست نمی‌آید.

فیاضی بیان کرد: عادی سازی روابط بین قوا می تواند اولین قدم در حل مشکلات کشور باشد. کش مکش ها، گرو گشی و  مهتم کردن دیگری درست نیست . رییس جمهور نیز باید در ماه های باقی مانده مسئولانهتر عمل کند. همچنین ایشان باید در اتخاذ مواضع خودش حواسش جمع تر باشد.

در انتهای سخنانش در مورد همکاری و همدلی بین سه قوه افزود: مجلس هم بداند استیضاح و دامن زدن به اختلافات به جز ناامنی برای کشور هیچ سودی ندارد.‌گرچه با قانون اساسی قوی که داریم این اتفاق نمی افتد اما فراموش نکنیم مدارا کردن و هماهنگی و همدلی بین مجلس و دولت با رعایت چهارچوب های قانونی جواب گوی مشکلات ما است. مجلس اختیارات قانونی بیشتر وبهتری نسبت به استیضاح دارد. کمیسیون های مرتبط باید با دولت همفکری کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.