نگاهی به بازنشستگی در کوچه های تهران

این روزها شاهد بازنشستگان زیادی هستیم که برخی از آن ها به ورزش و برخی دیگر به فعالیت های فکری روی آورده اند. بازنشستگی برای برخی اما مفهومی دیگر دارد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.