نتایج رتبه بندی جهانی ISC در سال ۲۰۲۰ و حضور دانشگاه های اصفهان

در “رتبه بندی جهانی ISC-2020” تعداد ۲ هزار و ۱۸۲ دانشگاه از ۱۰۲ کشور و ۶ قاره وجود دارد که ۴۶ دانشگاه ایران در این رتبه بندی قرار دارند. در رتبه بندی جهانی ISC-2019، تعداد ۴۳ دانشگاه ایرانی وجود داشت.

ایالات متحده آمریکا با ۳۱۲ دانشگاه، چین ۳۱۱، ژاپن ۱۱۷، انگلستان ۹۹، هند ۹۸، فرانسه ۷۹ و ترکیه ۷۷ دانشگاه، آلمان ۷۱، ایتالیا ۶۵، برزیل ۶۳ دانشگاه، کره جنوبی ۶۲، اسپانیا ۵۵، لهستان ۴۷، ایران ۴۶ دانشگاه، کانادا ۴۳ دانشگاه و روسیه با ۴۲ دانشگاه در این رتبه بندی شرکت کردند.

طبق مأموریت های دانشگاه ها، ۲۴ دانشگاه جامع کشور در این رتبه بندی حضور دارند. دانشگاه های جامع حاضر در این رتبه بندی دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، اصفهان، یزد، کاشان، گیلان، بوعلی سینا، رازی، سمنان، شهید باهنر کرمان، کردستان، مازندران، شهید چمران اهواز، محقق اردبیلی، ارومیه، یاسوج، الزهرا، بین المللی امام خمینی، شاهد و شهرکرد هستند.

به گزارش چاپارنیوز و بر اساس رتبه بندی جهانی ISC سیزده دانشگاه علوم پزشکی نیز حضور داشتند، از جمله دانشگاه علوم پزشکی تهران، پزشکی شهید بهشتی، پزشکی ایران، پزشکی اصفهان، پزشکی مشهد، پزشکی تبریز، پزشکی شیراز، پزشکی جندی شاپور اهواز، پزشکی کرمانشاه، پزشکی بقیه الله، پزشکی کرمان، پزشکی مازندران و پزشکی زاهدان هستند.

در میان دانشگاه های صنعتی، ۹ دانشگاه از جمله دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه صنعتی سهند و دانشگاه صنعتی شیراز در این سیستم رتبه بندی قرار دارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.