ممنوعیت خرید خودرو و ساختمان برای دستگاه های اجرایی در سال آینده

0 14

به گزارش چاپار نیوز، سال آینده هم مانند امسال دستگاه های اجرایی به جز در مواردی خاص، برای خرید خودرو های سواری و همچنین احداث و خرید ساختمان های جدید اداری با ممنوعیت رو به رو هستند.

سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاه های اجرایی اعلام کرد که پیش بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی و خارجی ممنوع است، مگر در مواردی که برای دستگاه های جدید التاسیس یا جایگزینی با خودروهای فرسوده باشد.

لازم به ذکر است که علاوه بر خرید خودرو ، در رابطه با خرید یا احداث ساختمان هم ممنوعیت هایی برای دستگاه های اجرایی اعمال شده است. بدین صورت که هرگونه پیش بینی اعتبار برای احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است.

البته لازم به ذکر است که در مورد خرید ساختمان استثناهایی وجود دارد. بر این اساس موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود و بازسازی ساختمان های اداری در حال تخریب بدون بار مالی جدید و تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون بار مالی خواهد بود.

این در حالی است که امسال خرید خودروی سواری داخلی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری و با رعایت مقررات و همچنین اعتبار مجازی که در اختیار آنها قرار دارد انجام می شود.

همچنین در خصوص خرید یا ساخت ساختمان های جدید، ممنوعیت هایی وجود دارد. بدین صورت که احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی مانند شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.