اعلام معافیت صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی از بازگشت ارز

به گزارش چاپارنیوز، شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز در گفت وگویی در رابطه با معافیت بازگشت ارز برای صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی اظهار داشت: براساس بخشنامه اخیر معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، اعمال نرخ صفر مالیاتی به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات، منوط به بازپرداخت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلام شده بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور است.

ادامه داد: اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سال های ۹۷ تا ۹۹ منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، مطابق مقررات اعلام شده بانک مرکزی به چرخه  اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط است.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه تاجران ایرانی فعال در زمینه صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی مهندسی ویژه در سال های ۹۸ و ۹۹ علاوه بر معافیت مالیاتی، از استرداد ارز نیز معاف هستند، تصریح کرد: صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای اجرای سال های ۹۸ و ۹۹ از شمول این حکم مستثنی هستند و پرداخت مالیات و استرداد ارز ضروری نیست.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز اعلام کرد: اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده ۴۵ قانون مقررات دائمی برنامه های توسعه کشور به نفع تفاوت نرخ ارز از صادرات در عملکرد سال های ۹۷ تا ۹۹، منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلام شده بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات اعلام شده است.

وی ادامه داد: صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای اجرای سال های ۹۸ و ۹۹ نیز از این حکم مستثنی بوده و از پرداخت مالیات و بازپرداخت ارز معاف هستند.

عموری خاطرنشان کرد: اعمال سایر معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی، از جمله مواد ۸۱ و ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد تجاری – صنعتی و معافیت های دانش بنیان و پارک های دانش و علم و فناوری، موضوع قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، بدون توجه به بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها، مطابق با رعایت مقررات تعیین شده امکان پذیر است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.