با متخلفین در خصوص گرداندن اوباش در شهر تهران برخورد خواهد شد

0 12

به گزارش چاپار نیوز و به نقل از  مرکز رسانه قوه قضاییه، پیرو گرداندن اوباش در شهر تهران آیت الله رییسی، رییس قوه قضاییه به دادستان تهران دستور داد که با متخلفین این امر برخورد نماید.

پیرو گرداندن اوباش در شهر تهران، آیت الله رئیسی از لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس یا مامورین برخورد شود.

آیت الله رییسی با تاکید بر برخورد قاطع و بی امان با اراذل و اوباش، حکم به تشهیر را صرفا در صلاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقرارت می‌داند که تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.