نمایندگان استان: به خوزستان سهمیه ویژه واکسن کرونا اختصاص دهید

دکتر سید کریم حسینی با اشاره به درخواست برای اختصاص سهمیه ویژه واکسن کرونا به خوزستان اظهار کرد: وضعیت شیوع کرونا در خوزستان، فضای روانی منفی را برای مردم استان ایجاد کرده است.

وی افزود: خوزستان تنها استان کشور با شهرهای قرمز است و ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت قرمز هستند.

نماینده اهواز اظهار داشت: میزان مراجعه به بیمارستان ها، مطب ها و مراکز بهداشتی و درمانی نیز بسیار زیاد است.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: با توجه به این شرایط و اینکه سرعت انتشار کرونا در خوزستان بسیار زیاد است، مجمع نمایندگان خوزستان تصمیم گرفت نامه ای را به رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال کند و درخواست سهمیه ویژه واکسن کرونا برای خوزستان ارائه دهد.

وی افزود: در سهمیه اختصاص یافته برای واکسن کرونا و اقدامات واکسیناسیون باید خوزستان در اولویت قرار گیرد، زیرا در شرایط فعلی، میزان مراجعه حتی به مطب های خصوصی بسیار زیاد است و پزشکان و کادر درمان خوزستان باید فوراً واکسینه شوند.

حسینی گفت: پزشکان و کادر درمان در خوزستان باید واکسینه شوند تا بتوانند خط مقدم مبارزه با کرونا را در خوزستان حفظ کنند زیرا اوضاع به هیچ وجه خوب نیست.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان اظهار داشت: علاوه بر رئیس جمهور، در مورد اختصاص سهمیه ویژه واکسن کرونا به خوزستان با رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفتگوهایی انجام شده و وی قول همکاری و پیگیری داده است.

وی افزود: همچنین گفتگوهایی با نایب رئیس اول مجلس که از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا است، انجام شده و وی همچنین قول پیگیری این موضوع را در ستاد ملی داده اند.

سهمیه ویژه واکسن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.