سرمایه گذاری در نفت و گاز با انتشار ارواق مالی اسلامی

به گزارش خبرنگار چاپارنیوز، در سومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه، ۴ اسفند و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و سرمایه گذاری در نفت و گاز را اعضای مجلس در مورد بندهای (ز)، (ح)، (ط)، (ی) و (ل) تبصره (۵) این ماده واحده موافقت کردند.

مطابق با بند (ز) تبصره ۵ این ماده واحده؛ هم برای پوشش بیمه ای و هم برای بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه های بیمه  بازرگانی اجازه داده می شود در بازار سرمایه گذاری نفت و گاز حداکثر تا ۱۰ هزار میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال نسبت به نشر اوراق مالی اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود فعالیت می کنند.

همچنین در بند (ح) آمده است؛ برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در ۱۴۰۰ تا معادل ۱۰۰ هزار میلیارد (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، دولت اوراق مالی اسلامی ریالی را مطابق با مقررات مربوطه منتشر می کند. اصل و سود و هزینه های مربوط به انتشار این اوراق در بودجه های سالانه کل کشور پیش بینی شده است.

طبق بند (ط) تبصره ۵؛ وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکت های وابسته ذی ربط و تابعه و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (به ریال یا ارز) حداکثر تا سقف ۳۵ هزار میلیارد (۳۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال منتشر کنند.

مطابق با بند (ی) تبصره ۵ این ماده واحده؛ وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط با تصویب هیئت وزیران تا حداکثر ۳ میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (به ریال یا ارز) منتشر کند.

در بند (ل) تبصره ۵ نیز آمده است؛ اسناد و مدارک این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (صادره در سال ۱۴۰۰) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. به همین ترتیب، معاملات بین ارکان صادرکننده و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از موسسات واسطه، مشمول معافیت ها و استثناهای حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود سیستم مالی کشور می شود. تمامی کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه باید بصورتی تعیین شود که خرید و فروش روزانه اوراق  دولت را اقتصادی کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.