مسیر جدید مازندران برای دور زدن ممنوعیت کشت دوم برنج

هر ساله با آغاز زمان فصل برداشت کشت اصلی برنج با توجه به فضای موجود، کشت دوم در دستور کار کشاورزان قرار می‌گیرد و از آن جایی که نقطه نظرهای متعددی پیرامون کشت برنج در دستگاه‌ها مطرح می‌شود، اما در سال جاری به دلیل کمبود آب کشت دوم برنج ممنوع اعلام شده است. با توجه به اینکه کشت دوم به دلیل کمبود آب توصیه نمی شود اما به دلیل مکانیزه برداشت این محصول در چند سال گذشته، برنجکاران بلافاصله پس از برداشت اول، زمین را برای برداشت دوم آماده می کنند.
به گفته کارشناسان، با توجه به اینکه کشت دوم تأثیر قابل توجهی در اقتصاد کشاورزان و شالیکاران که عمدتاً تک محصولی هستند، طی دهه ۸۰، سازمان جهاد کشاورزی و استانداران وقت مانور تبلیغاتی متعددی برای توسعه کشت دوم برنج انجام دادند که از این رو کشت دوم در مازندران از فریدونکنار تا سمت شرق استان قوت بیشتری گرفت و به عنوان یک مطالبه از سوی کشاورزان مطرح شد.
اما در سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی ها و برداشت بی رویه و افت سطح آب سفره های زیر زمینی  از سوی دستگاه حاکمیتی برای کشت دوم برنج ممانعت هایی به عمل آمد و رویکرد هشداردهنده جدی در مورد کشت دوم در استان به وجود آمد.
بابک مومنی اخیراً در مصاحبه ای گفته بود که بسیاری از کشاورزان با کشت برنج موافق هستند، اما از نظر اصول مدیریت مزرعه، با چند نوبت کشت برنج در طول سال های متوالی، قدرت باروری و حاصلخیزی زمین با کشت دوم به چالش کشیده شده و کیفیت خاک را کاهش می دهد لذا کشت استراتژیک دانه های روغنی و محصولات علوفه ای مورد بحث قرار گرفته است.
وی معتقد است کلزا، نباتات علوفه ای و کشت شبدر را می توان به عنوان کشت دوم جایگزین برنج کرد زیرا ما ۸۵ درصد واردات مواد روغنی و ۷۰۰ هزار تن علوفه را در مازندران وارد می کنیم و استفاده از ظرفیت کشت ثانویه در استان به منظور کشت دانه های روغنی لازم است.
با این حال، مسئله زیست محیطی مسئله دیگری است که برای کشت برنج مهم است، زیرا کشت دوم برنج در هنگام سرد شدن هوا اتفاق می افتد و بنابراین برنج برای رسیدن به نور آفتاب شدید نیاز دارد و آفات، بیماری ها و کرم های ساقه خوار نیز شدت می گیرند و کشاورزان برای حل این مشکل باید از کودها و سموم شیمیایی بیشتر استفاده کنند که شامل آلودگی محیط زیست می شود. همانطور که می دانیم رشد سرطان در مازندران نیز قابل توجه است و استفاده از سموم شیمیایی از این طریق بی تأثیر نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران کشت دانه های روغنی برای کشاورزان راه حل مناسبی است تا سودآوری برای کشاورزان تضمین و اقبال کشاورزی را به همراه داشته باشد.

به گفته ابراهیم یخکشی، مدیر عامل آب منطقه ای مازندران، به دلیل عدم تأمین آب برای کشت دوم برنج، ممنوع اعلام شده است و به همین دلیل، کشاورزان مازندرانی باید استفاده بهینه از آب کشاورزی را در دستور کار قرار دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.