برخورد جدی با مراکز معاینه فنی متخلف و غیر فعال شدن آن

سعید قیصر در گفتگویی، با تاکید بر برخورد قاطع و شدید با مراکز معاینه فنی متخلف اظهار کرد:  این مراکز در سراسر کشور در هر موضوعی مرتکب تخلف شوند به جد با انها برخورد خواهد شد و این مراکز غیر فعال می شوند.

وی ادامه داد: در حقیقت چه مراکز تحت مالکیت شهرداری ها و چه بخش خصوصی تخلف کنند، ستاد این مراکز و شهرداری شهر مربوطه برابر قانون هوای پاک به مراجع ذیربط معرفی می شوند و این مراکز غیرفعال خواهند شد.

او تاکید کرد: بی تردید ستاد های معاینه فنی موظف هستند بر این مراکز نظارت عالیه داشته باشند.

مدیریت امور اجرایی خودروهای کشور درباره افزایش تعرفه این مراکز نیزبیان کرد: حدود یک ماه است که تعرفه های جدید در  این مراکز کشور اعمال شده است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.