پیگیری قانونی ایران برای تعقیب عاملین ترور شهید سردار قاسم سلیمانی

به گزارش چاپار نیوز، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشور در راستای انجام اقدام قانونی برای تعقیب عاملین ترور سردار سلیمانی اعلام کرد: ایران در عین پایبندی کامل به مقررات قابل اعمال حقوق بین الملل، از هیچ اقدام قانونی و مشروع برای حصول اطمینان از اینکه مباشرین، معاونین و آمرین ترور شهید قاسم سلیمانی در پیشگاه عدالت حاضر شده و به سزای قانونی عمل خود برسند، کوتاهی نخواهد کرد.

سعید خطیب زاده به سوال خبرنگاران در رابطه با تعقیب قضایی ترامپ پس از پایان دوران ریاست جمهوری وی، به ویژه با توجه به اظهارات قبلی اش که مصونیت ریاست جمهوری در موضوع خاص ترور شهید قاسم سلیمانی قائل نیستیم، ضمن تاکید مجدد بر این موضع اصولی و قانونی جمهوری اسلامی ایران، اینگونه پاسخ داد: اصولا قاعده مصونیت چه در حقوق بین الملل عرفی و چه حقوق معاهداتی به معنای بی کیفر ماندن و عدم اجرای عدالت نیست. باز هم تکرار می کنم که ما اصلا قائل به این نیستیم که مسببین این جنایت به ویژه ترامپ به عنوان آمر اصلی  بتوانند با پناه گرفتن پشت دیوار مصونیت، از تعقیب قانونی -به نحوی منطبق با موازین حقوق بین الملل- معاف شوند.
این مقام سیاسی کشور در ادامه گفت: در حقوق بین الملل راهکارهای مختلفی برای این امر در نظر گرفته شده و لذا جمهوری اسلامی ایران در عین پایبندی کامل به مقررات قابل اعمال حقوق بین الملل،  از هیچ اقدام قانونی و مشروع برای حصول اطمینان از اینکه مباشرین، معاونین و آمرین این جنایت بزرگ  در پیشگاه عدالت حاضر شده و به سزای قانونی عمل خود برسند کوتاهی نخواهد کرد و از تمام ظرفیت های خود برای تعقیب بین المللی و  قضایی عاملین و مسببین ترور سردار سلیمانی استفاده خواهد کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.