تست انسانی دومین واکسن ایرانی کرونا “کوو پارس” آغاز شد

دکتر علی اسحاقی در گفت وگویی، در مورد جزئیات مرحله اول تست انسانی آزمایش بالینی دومین واکسن ایرانی “کوو پارس”، اظهار داشت: به طور کلی انتظار می رود ۱۳۳ نفر در مرحله اول کارآزمایی بالینی واکسن و واکسن نما دریافت کنند، که ۱۳ نفر از آنها پیشگام هستند. از ۱۳ نفر پیشگام امروز، ۱۰ اسفند، در اولین روز آزمایش بالینی، دو نفر واکسن یا واکسن نما دریافت می کنند.

وی افزود: قرار است ۱۳ نفر اول تزریق واکسن را طی هشت روز تجربه کنند. امروز ما دو نفر خواهیم داشت و پس از آن معمولاً یک روز در میان واکسیناسیون تا پایان ۱۳ نفر خواهیم داشت. سپس ۱۲۰ نفر دیگر وارد مطالعه می شوند و پس از ۲۳ روز، واکسیناسیون فاز اول باید اتمام یابد.

وی در رابطه با تست انسانی دومین واکسن ایرانی تأکید کرد: کسانی که امروز (روز صفر) واکسن دریافت می کنند، دوز دوم (عضله) را ۲۱ روز بعد و دوز سوم را ۵۱ روز بعد دریافت می کنند که این یک واکسن استنشاقی است.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در مورد دو نفری که امروز واکسن دریافت می کنند، تصریح کرد: این دو نفر با ثبت نام در سایت داوطلبان آزمایش بالینی انتخاب شدند و روز گذشته آزمایش های مختلفی از جمله تست PCR دادند و امروز برای کارآزمایی بالینی واکسن آمدند. این افراد یک شب تحت مراقبت ما هستند و سپس می توانند به خانه خود بروند.

وی در خاتمه تأکید کرد: کسانی که امروز واکسن دریافت می کنند هیچ ارتباطی با یک مقام خاص ندارند. حتی همکاران ما مایل به داوطلب شدن بودند اما برای جلوگیری از تضاد منافع در این مطالعه حضور ندارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.