آیا ویروس کرونا در فاضلاب و مدفوع بیماران هم وجود دارد؟

به گزارش چاپارنیوز، مطالعات انجام شده تاکنون بر روی ویروس جدید کرونا یا SARS-CoV-2 انجام شده، مشخص شده است که ویروس کرونا در فاضلاب و مدفوع افراد مبتلا به کووید-۱۹ وجود دارد.

آدنوویروس‌ها و انتروویروس‌ها نیز از جمله ویروس های بدون غلاف روده ای هستند که معمولاً در فاضلاب یافت می شوند. آدنوویروس ها در محیط بسیار پایدار هستند و باعث اسهال می شوند و بیشتر در نوزادان و کودکان دیده می شود. انتروویروس ها نیز توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان عوامل بیماری زای مرتبط با آب در نظر گرفته می شوند که باعث عفونت و بیماری در همه گروه های سنی در جهان می شوند.

با توجه به این واقعیت که وجود این ویروس ها از جمله کرونا در فاضلاب از نظر سلامت عمومی و نیز از نظر پیش بینی و جلوگیری از شیوع عفونت های ویروسی در جامعه بسیار مهم است، محققان مطالعه ای بر روی آدنوویروس ها و انتروویروس ها و کروناویروس در فاضلاب خام دو تصفیه خانه مورد بررسی قرار دادند.

برای انجام این مطالعه، در زمان پیک اولیه کروناویروس در ایران در بازه زمانی ۱۴ اسفند تا ۲۷ اسفند ۹۸، فاضلاب خام دو تصفیه خانه در اصفهان بصورت مرکب ۱۲ ساعته و به فواصل یک ساعت مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام، ۲۴ نمونه فاضلاب خام جمع آوری و از نظر وجود کروناویروس، آدنوویروس و انتروویروس تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج این مطالعه نشان داد که از ۲۴ نمونه فاضلاب، ۹ نمونه حاوی کروناویروس است. همچنین، ۱۹ نمونه (۷۹٪) از نظر آدنوویروس ها و ۶ نمونه (۲۵٪) از نظر انتروویروس ها مثبت بودند.

به گفته محققان در این مطالعه؛ اثر تصفیه و ضد عفونی فاضلاب بر روی کرونا ویروس ها هنوز بررسی نشده است، اما کروناویروس ها جزو ویروس های غلاف دار و حاوی RNA هستند که احتمالاً نسبت به ضد عفونی رایج فاضلاب مانند کلرزنی حساس هستند. وجود این ویروس در فاضلاب، به ویژه فاضلاب تصفیه نشده، ممکن است باعث پراکنده شدن فاضلاب آلوده به ویروس و ورود به سیستم تنفسی افراد، به ویژه کارگران تصفیه خانه ها شود.

مطالعات این مطالعه و مشاهده کروناویروس جدید، آدنوویروس و انتروویروس در نمونه های فاضلاب، شیوع آلودگی این ویروس ها را در جمعیت هدف تصفیه خانه فاضلاب نشان می دهد.

محققان بر این باورند که وجود ویروس ها و به ویژه ویروس کرونا در فاضلاب نشان می دهد که نظارت بر فاضلاب می تواند به عنوان ابزاری مهم برای بررسی شیوع عفونت های ویروسی در جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

در انجام این تحقیق، سحر قلی پور و داورخواه ربانی؛ محققان مهندسی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان و مهناز نیک آئین از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فعال بوده اند.

یافته های این مطالعه به عنوان یک مقاله علمی تحت عنوان “حضور کروناویروس، انتروویروس و آدنوویروس در فاضلاب شهری به عنوان نشانگرهای شیوع عفونت های ویروسی مرتبطه در جامعه” در خرداد سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران منتشر شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.