هفت نفر دیگر تست واکسن کرونای ایرانی را انجام دادند

به گزارش چاپار نیوز، دکتر احسان شمسی کوشکی، دبیر کمیته اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت در گفت و گویی در رابطه با تست واکسن کرونای ایرانی اعلام کرد: با آغاز فاز اول مطالعه بالینی واکسن کرونای ایرانی در مرحله اول این واکسن به سه نفر از داوطلبان تزریق شد و بعد از بررسی وضعیت آنها و ارائه نتایج و مستندات، در کمیته پایش ایمنی داده ها در مرحله دوم چهار نفر دیگر وارد مطالعه انسانی شدند.

او با بیان اینکه عوارض جدی در داوطلبانی که تست واکسن کرونای ایرانی را دریافت کردند، دیده نشده است و حال عمومی آن ها خوب است، گفت: با توجه به بررسی های انجام شده در کمیته پایش داده ها، مجوز ورود هفت نفر دیگر به فاز اول مطالعه بالینی و تزریق واکسن کرونا صادر شد. بر این اساس قرار است طی یکشنبه و دوشنبه (۲۱ و ۲۲ دی ماه) واکسن به هفت نفر دیگر از داوطلبان تزریق شود.

به گفته او داوطلبان دریافت واکسن کرونای ایرانی را در فاز اول مطالعه بالینی، به تدریج وارد مطالعه می شوند؛ چراکه در فاز یک کارآزمایی‌های بالینی، نکته مهم اطمینان از ایمنی فرآورده است. البته درباره اثربخشی فرآورده هم بررسی‌هایی انجام می‌شود، اما هدف اصلی در وهله اول ایمنی فرآورده است. بر همین اساس از آنجایی که اولین بار است که تست واکسن کرونا در کشور شروع شده، باید با احتیاط بالایی آزمایش‌هایش را پیش بریم. به طوری که اولا آزمایش با تزریق دوز کمتر واکسن در اولین داوطلبان آغاز می‌شود و به تدریج اگر دوز بالاتری وجود داشته باشد، آن را روی داوطلبان بعدی آزمایش می‌کنند و افراد هم به صورت تک تک و یا در قالب گروه‌های کوچک وارد مطالعه می‌شوند تا اگر ریسکی هم وجود دارد، افراد کمتری دچار این ریسک شوند.

شمسی کوشکی همچنین اظهار کرد: در فاز اول مطالعه بالینی واکسن کرونا در کشور، ۵۶ نفر شرکت خواهند کرد که به تدریج وارد مطالعه می شوند. این فاز بین یک ماه و نیم تا دو ماه طول می‌کشد. بعد از این مدت اگر کار انجام شده و نتایج به دست آمده در فاز اول مطالعه بالینی درست باشد، وارد فاز دوم مطالعه بالینی می‌شویم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.