برداشت برنج در شالیزار های مازندران به روایت معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی

0 8

به گزارش چاپار نیوز، مجید بهادری، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد که تا کنون در ۲۰۴ هزار و ۱۵۷ هکتار اراضی شالیزاری مازندران به صورت مکانیزه برنج برداشت شده است.

او در مورد آخرین  وضعیت کشت برنج در اراضی شالیزار مازندران گفت: برداشت شلتوک در کشت اول برنج در ۲۱۴ هزار و ۳۲۶ هکتار از زمین های شالیزاری استان به پایان رسید.

بهادری افزود: برنج در ۲۰۴ هزار و ۱۲۷ هکتار معادل ۹۵ درصد اراضی شالیزاری مازندران به صورت مکانیزه و ۱۰ هزار و ۶۷۳ به روش سنتی برداشت شد.

او در مورد این که امسال کشت مجدد برنج و پرورش رتون در ۱۰۹ هزار و ۹۷۹ هکتار از اراضی شالیزاری استان انجام شد، بیان کرد: کشت مجدد برنج پس از برداشت کشت اول برنج در ۵۵ هزار و ۶۳۷ هکتار و پرورش رتون در ۵۴ هزار و ۳۴۲ هکتار از اراضی شالیزاری استان صورت گرفت.

او در مورد آغاز برداشت برنج رتون در اراضی شالیزاری استان گفت: امسال مبارزه با علف های هرز در ۴۰۶ هزار و ۸۳۴ هکتار، کرم ساقه خوار برنج ۱۶۱ هزار و ۳۳۳ هکتار، بلاست خوشه در ۹۸ هزار و ۹۱۸ هکتار و بلاست برگ در ۸۴ هزار و ۶۰۰ هکتار از  مزارع شالیزاری استان انجام شد.

بهادری در مورد توزیع  ۶۰ هزار و ۲۵۴ تن کود بین کشاورزان شالیکار استان توضیح داد: امسال ۲۱۴ هزار و ۳۲۶ هکتار از زمین های زراعی استان به کشت اول برنج اختصاص یافت که در ۱۶۷ هزار و ۶۲۴ هکتار ارقام محلی و ۴۶ هزار و ۷۰۲ هکتار ارقام اصلاح شده، کشت شد.

این خبر را هم ببینید

وضعیت قرمز کرونا ویروس در مازندران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.